Viable Cities Logo

UniCities

UniCities ämnar att stötta Ukrainas intressenter i att återuppbygga landets städer och samhällen på ett klimatsmart och hållbart sätt. UniCities är ett EU-initiativ som leds av KTH.

Ukraina satsar på klimatneutrala och hållbara städer

Kriget i Ukraina pågår fortfarande och både landets invånare och dess samhällsstruktur är hårt pressade. Trots detta startade UniCities i maj 2023. Syftet med satsningen är att stötta landets intressenter i att återuppbygga landets städer och samhällen på ett klimatsmart och hållbart sätt. 

Sedan Ryssland annekterade Krim-halvön i Ukraina 2014 har det pågått en konflikt mellan länderna. Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en militär invasion riktad mot hela Ukraina, efter en tid av ökad aggressivitet. Många av Ukrainas städer är därför förstörda och sönderbombade. Den nya EU-satsningen UniCities – som leds av KTH och som initierades och koordineras av Viable Cities programchef Olga Kordas – ska ge stöd till aktörer i Ukraina att kunna återuppbygga städerna så att de samtidigt kan bli hållbara för framtiden. Istället för att bygga upp städerna så snabbt och billigt som möjligt precis som de var, finns nu en möjlighet att göra det genom att med innovativ stadsutveckling skapa attraktiva och klimatsmarta städer.

UniCities syftar till att öka kapaciteten för grön återuppbyggnad av ukrainska städer. En nyckelkomponent är att skapa plattformar för samarbete med flera intressenter. Initiativet är inspirerat av erfarenheter och expertis från nationella plattformar för klimatneutrala städer i Sverige och Spanien samt europeiska och globala klimatåtgärder.

Viable Cities har sedan tidigare haft samarbete med många universitet, städer och civilsamhällesorganisationer i Ukraina, bland annat inom projektet BalticRadar som finansierades av Svenska Institutet. Detta för att fördjupa samarbete inom forskning och innovation för klimatneutrala och hållbara städer, och inte minst utveckla metoder för medborgarengagemang.  

UniCities Transition Lab Forum

Över hela Europa mobiliserar ett stort antal städer och deras partners för en snabbare övergång till klimatneutrala och hållbara städer. UniCities Transition Lab Forum och UniCities-initiativet är en del av mobiliseringen i linje med det europeiska uppdraget om klimatneutrala och smarta städer till 2030. 

UniCities Transition Lab Forum är en serie onlinekonferenser som innehåller talare från den ukrainska regeringen, ukrainska samhällen, universitet, företag och civilsamhällesorganisationer som mobiliserar för klimatneutral och grön återuppbyggnad av ukrainska städer. Konferensen är uppdelad i två delar. Den första delen är en plenarsession på engelska med inspirerande talare, och den andra delen är en workshop på engelska och ukrainska där deltagarna bjuds in för att diskutera och samskapa stegen framåt inom UniCities.

Länkar och information

Relaterade länkar

Senaste aktuellt