Viable Cities Logo

EU:s Missions – från policy till genomförande

Som en del i Sveriges EU-ordförandeskapsprogram, bjöd den 12 april Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) in till ett seminarium om EU:s Missions, med fokus på hur missionerna översätts från policy till genomförande. Evenemanget gav en översikt av implementeringen av missionerna ur ett svenskt perspektiv. Talarna representerade det bredare missionsperspektivet, men också fokusområdena Cancer, Klimatneutrala och smarta städer och Klimatanpassning.

Viable Cities Internationaliseringsstrateg Albert Edman, som också är Senior Project Manager på RISE och fokusområdesledare för Städer och samhällen i förändring, deltog i seminariet i paneldiskussion tillsammans med Ebba Hallersjö Hult, medgrundare och chef för de missionsinriktade innovationshubbarna Nollvision Cancer, Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge, och Neville Reeve, som har lång erfarenhet från Europeiska kommissionens generaldirektorat för Forskning och innovation (DG RTD).

– Det var ett spännande samtal om synergier mellan EU:s olika missioner, och där våra erfarenheter är relevanta inom flera områden.

– Albert Edman, Viable Cities internationaliseringsstrateg, om seminariet

För de som inte kunde vara på plats finns seminariet nu att se i efterhand via Vinnovas hemsida.

Paneldiskussion på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel (SWERI) (bild tagen från inspelningen av seminariet)