Universitetsutbildning för att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation

I samarbete med Viable Cities och Accelerera erbjuder Linköpings universitet en kurs för dig som arbetar strategiskt med klimatomställningsprocesser inom kommuner; ”Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation”, 7,5 högskolepoäng, november 2023 – juni 2024. Utbildningen syftar till att fördjupa och bredda dina kunskaper i transformativ innovation, missionsorienterad innovationspolitik och strategisk innovationsledning i kommuner. Utbildningen ska också ge en fördjupad förståelse och insikt i aktuell forskning på området samt praktiska strategier och verktyg för arbeta med klimatomställning.

Universitetsutbildning ”Att arbeta med klimatomställning och transformativ innovation”, 7,5 högskolepoäng, Linköpings universitet, november 2023 – juni 2024

I samarbete med Viable Cities och Accelerera erbjuder Linköpings universitet en kurs för dig som arbetar strategiskt med klimatomställningsprocesser inom kommuner. Den här utbildningen syftar till att fördjupa och bredda dina kunskaper i transformativ innovation, missionsorienterad innovationspolitik och strategisk innovationsledning i kommuner. Utbildningen ska också ge en fördjupad förståelse och insikt i aktuell forskning på området samt praktiska strategier och verktyg för arbeta med klimatomställning.

Foto: johner.se

Kursen ges under fyra 2-dagars internat i Norrköping: 23–24 nov 2023; 25–26 januari 2024; 7–8 mars 2024; 16–17 maj 2024. Mellan de gemensamma internaten får deltagarna coachning i arbetet med case från den egna praktiken.

De olika kursmomenten fokuserar bland annat på grundläggande koncept av omställning, systemperspektiv och transformativ innovation; missions-orienterade arbetssätt inom kommuner; design approach för att driva utvecklingsprocesser och transformation; nya verktyg och strategier för att aktivt arbeta med klimatomställning såsom living labs, testbäddar, transformativa portföljstrategier och systemdemonstratorer; transformativ samhällsplanering samt att bygga förmågor för innovation och transformation.

Läs mer och anmäl dig här.

Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet