Viable Cities Logo

Driving Urban Transitions (DUT)

Drivning Urban Transitions (DUT), som formellt startade i januari 2022 är en samverkan mellan Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Viable Citites med övriga europeiska parter. DUT bygger vidare på arbetet från JPI Urban Europe och programmet syftar till att ytterligare stärka strävan mot hållbara städer.

Driving Urban Transitions to a sustainable future

Den 20-21 juni 2023 var det äntligen dags för lite drygt 60 partners att äntligen ses i Wien för att kicka igång samarbetet inom Drivning Urban Transitions, som formellt startade i januari 2022. I DUT samverkar Vinnova, Formas, Energimyndigheten och Viable Cities med övriga europeiska parter. DUT bygger vidare på arbetet från JPI Urban Europe och programmet syftar till att ytterligare stärka strävan mot hållbara städer. Tre tematiska områden står i fokus i programmet; Positive Energy Districts, 15 minutes cities och Circular Urban Economies. För Viable Cities är det viktigt att bidra till utvecklingen av tillämpbar forskning och innovation som stödjer och stärker såväl de svenska som europeiska aktörernas arbete för klimatneutrala städer 2030.

Partnerskapsprogrammets huvudsakliga verktyg är utlysningar där forskare och andra aktörer kan söka finansiering. Programmets första utlysning öppnar i höst (se kalendariet) med en budget på omkring 80 miljoner euro, och under de närmaste sju åren ska programmet intensifiera det europeiska arbetet med urbana utmaningar och möjliggöra för myndigheter, forskare, kommuner, företag och invånare att omsätta globala strategier till lokala initiativ. Europeiska städer har anmält intresse för att medverka i de City panels som håller på att formeras, och de är en viktig länk till de utförare som bäst kan beskriva de utmaningar som städer och samhällen står inför.

Viable Cities medverkar i flera delar av partnerskapet; särskilt inom det tematiska området PED – Positive Energy Districts, och inom området Valorisation and mainstreaming; att stärka tillgängliggörandet och användbarheten av den forskning och innovation som görs. För att samordna och tydliggöra de svenska behoven och intressena samverkar Viable Cities också tillsammans med de svenska forskningsfinansiärerna som ingår; Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Du kan hitta all relevant information på DUT:s webbsida, både det som handlar om samarbeten och konsortiet, samt de olika utlysningarna.

Länkar och information

Senaste aktuellt