Viable Cities Logo

Sweden-US Green Transition Initiative

Viable Cities samarbetar med Sweden-US Green Transition Initiative för att driva kunskapsutbyte mellan klimatneutrala städer i Sverige och USA.

Delning och utveckling av innovativa verktyg och systemdemonstratorer

Viable Cities och The Sweden-US Green Transition Initiative kommer att samarbeta med svenska, europeiska och amerikanska aktörer för att främja kunskapsöverföring för klimatneutralitet och visa upp lösningar genom systemdemonstratorer och systempiloter.

Samarbetar ska påskynda omställningen till klimatneutrala städer i USA. Med målet att främja klimatneutrala städer ska partnerskapet etablera mekanismer för kunskapsutbyte och systemdemonstratorer mellan svenska, europeiska och amerikanska stadsaktörer. Viable Cities och The Green Transition Initiative kommer att visa upp svenska investeringsmodeller och metoder för samarbete mellan olika intressenter, med utgångspunkt i klimatneutrala vägar som leds av Sveriges Climate City Contract.

Projektet syftar till att säkra starka samarbeten med stor potential för kunskapsutbyte i klimatneutrala städer mellan Sverige och USA under 2024. Partnerskapet Viable Cities and Green Transition Initiative kommer att genomföra sitt första initiativ under 2024, med potential att fortsätta in i 2025. Utöver de ledande organisationerna kommer partnerskapet att få stöd från andra svenska aktörer inom klimat, innovation och politik.

Bifrost 2024

Viable Cities, i samarbete med Sverige-US Green Transition Initiative, är också partners i Bifrost ’24. Toppmötet Bifrost ’24 är ett veckolångt möte för stortänkare från Norden och Silicon Valley, som samlas för att ta itu med vår tids pressande miljöutmaningar.