Viable Cities Logo

Nordic Transition Partnership (NTP)

Projektet Nordic Transition partnership ska påskynda omställningen till klimatneutralitet 2030 i små och medelstora kommuner i Norden. I projektet samarbetar Viable Cities med Tampere i Finland, Reykjavik på Island samt Smart Innovation Norway i Norge, som också leder projektet.

Ett operativt nordiskt partnerskap för att påskynda klimatomställningen

Projektet Nordic Transition partnership ska påskynda omställningen till klimatneutralitet 2030 i små och medelstora kommuner. Nordic Innovation har beviljat tre miljoner norska kronor till detta.

I projektet samarbetar Viable Cities från Sverige med Tampere kommun/Business Tampere i Finland, Reykjavik kommun på Island samt Smart Innovation Norway i Norge, som också leder projektet.

Finansieringen innebär att Viable Cities och de andra parterna kan etablera ett nordiskt nätverk. I projektet ska erfarenheter från cirkulär ekonomi och smarta stadsprogram kartläggas, allt för att hjälpa fler små och medelstora kommuner i Norden att få tillgång till de bästa exemplen och verktygen för att bli klimatneutrala fram till 2030.

Förutom att dela bästa praxis med varandra kommer partnerna att erbjuda en nordisk verktygslåda med metoder, samt utveckla en färdplan som ger vägledning för klimatsmarta investeringar. Det nordiska samarbetet ska också verka för att partnerskapet utökas med en ansökan i det kommande Horizon Europe-programmet.

Under projektperioden ska nyckelaktörer i de fyra länderna (samt Danmark) att bjudas in till workshops för att dela slutanvändares perspektiv på relevanta utmaningar och möjligheter. Samtidigt kommer de att bidra med erfarenhet av metoder och processer som har lett till ökat samarbete mellan länderna.

Om Nordic Innovation

Nordic Innovation syftar till att göra Norden till en pionjärregion för hållbar tillväxt och arbetar för att främja entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft inom nordisk näringsliv. Organisationen stödjer program och projekt som bidrar till målen för Samarbetsprogrammet för innovation och företag 2018–2021, som har antagits av de nordiska ministrarna för näringsliv och innovation. (Källa: nordicinnovation.org)

Detaljer

Start: augusti 2020

Tidsram: 20 månader (från juni 2020 till januari 2022)

Total budget: 6 miljoner NOK, varav 3 miljoner kommer från Nordic Innovation och programmet Nordic Sustainable Business Transformation

Länkar och information

Länkar och information