Viable Cities Logo

CapaCITIES

En stödåtgärd för nationella och regionala myndigheter för att främja sina förvaltningsstrukturer och stärka stödet till städer för att uppnå missionen om klimatneutrala städer. Projektet finansieras under EU-programmet Horizon Europe.

Att främja nationellt stöd för klimatneutrala städer

Viable Cities medverkar tillsammans med Energimyndigheten som en huvudpartner i CapaCITIES. Projektet syftar till att ge stöd till nationella myndigheter för att utveckla stödplattformar för regionala och lokala aktörer genom att förbättra deras flernivåstyre och forma nationella ekosystem (som till exempel Viable Cities i Sverige) till stöd för EU:s mission för klimatneutralitet i städer till 2030.

För att uppnå denna ambition representerar CapaCITIES-konsortiet 15 europeiska länder som bygger på ett väletablerat nätverk av nationella myndigheter (nationella ministerier och myndigheter som ansvarar för stadsutveckling) med sina relevanta urbana intressentorganisationer utanför konsortiets partners och länder. CapaCITIES bygger alltså på relationer som har bildats genom JPI Urban Europe och Driving Urban Transitions Partnership (DUT) som samlar 60 organisationer från nationell, regional och lokal nivå.

CapaCITIES är finansierat som ett Coordination and Support Action inom Horizon Europe under 2022-2024.

Länkar och information

Senaste aktuellt