Ny rapport om klimatomställning

Vad är städernas roll i klimatomställningen? Igår var Allan Larsson en av flera från Viable Cities på Creating Green Cities-konferensen där han berättade om Governance innovation to accelerate climate transition in cities. Han nämnde där vår nypublicerade rapport om städernas roll i klimatomställningen och en ny framväxande modell för att leda, styra och genomföra omställningen snabbare än idag, det som sammanfattningsvis kallas ”governance”.

Läs rapporten

Rapporten är skriven av Allan Larsson på uppdrag av Vinnova inom ramen för Viable Cities. Rapporten har arbetats fram med hjälp av ett team av forskare, experter och praktiker. Den har två syften;

  • Den ska ge en policyrelevant översikt över två nya element för hållbar stadsutveckling, dels nya former av governance för att leda, styra och genomföra stadsbyggnadsprojekt, dels nya former för att stödja innovationer i form av systemförändrande missioner i stället för många små projekt.
  • Den ska dessutom bidra till att vidareutveckla dessa erfarenheter och lärdomar med inriktning på nya former för governance för klimatomställning i städer och kommuner.
Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet