Viable Cities Logo

Ett tak, fem möjligheter – ekosystemtjänster

Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster i fastighetsbranschen. Forskning visar att förutsättningarna för många ekosystemtjänster har försämrats radikalt. Myndigheter och kommuner arbetar för att stärka och bevara ekosystemtjänster, men kravställningarna är inte harmonierade och saknar ”botten upp-perspektiv” där fastighetsägare kan se sig som naturliga aktörer.

Studien ska bidra till att stärka och påskynda omställningsarbetet för klimatneutrala städer genom att fastighetsägare bidrar mer aktivt. Nyttorna med ekosystemtjänster är delvis beforskat men analyser ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv saknas. I studien kopplas ett konkret fastighetsperspektiv till åtgärder för ekosystemtjänster. Det sker genom inventering av hinder och möjligheter för fastighetsägare samt en analys av fem typer av åtgärders ekologiska och ekonomiska bidrag.

Analysen ska kunna ligga till grund för rekommendationer till andra fastighetsägare.

Information

  • Projektledare: Henrik Dahl, Future Position X
  • Partners: Future Position X, Högskolan i Gävle, Mässing Properties AB, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, Anthesis Enveco AB, Ekologigruppen Ekoplan AB
  • Total budget: 920 000 SEK
  • Sökt bidrag: 459 990 SEK
  • Startdatum: 2019-11-22 
  • Slutdatum: 2020-08-31
  • Typ av satsnign: förstudie
  • Nyckelord: ekosystemtjänster, marknadsdriven utveckling, fastighetsekonomi, samhällsekonomi, multidisciplinär