Viable Cities Logo

Digitala tomater

Satsningen genomför en förstudie för att utveckla en byggnad som kombinerar ett modulbaserat sk “edge-datacenter” med yteffektiv åretrunt-odling av grönsaker samt en sk “jordfabrik”. Allt paketerat i ett kompakt, attraktivt format som fungerar att placeras i täta stadsmiljöer. Förstudien rymmer även en övergripande affärsmodell för byggnation och drift.

Datacenters avger stora mängder spillvärme som normalt ventileras ut utan återvinning. Det finns idag lösningar för återvinning till fjärrvärmenätet, men det är mycket svårt att kostnads- och energieffektivt göra det för mindre datacenters.

Anläggningen tar tillvara spillvärmen direkt in i ett odlingsväxthus tätt integrerat med data-centret. Detta medger en åretrunt-produktion av grönsaker. Värmen används även för tillverkning av högeffektiv odlingsjord i varmkomposter med biologiskt avfall från omgivande stadsdel. Målet är att uppföra en första anläggning som drivs av spillvärme och biologiskt avfall till klimatneutral urban matproduktion.

Ett viktigt mål med satsningen är också den pedagogiska effekten. Utbildnings- och besöksverksamhet i anläggningen blir viktig för en ekonomiskt sund affärsplan för driften, men inte minst för att inspirera till mer hållbar matproduktion, med sikte på klimatneutrala städer 2030.

Information

  • Projektledare: Fredrik Olson, Greenhouse Living AB
  • Partners: Greenhouse Living, Kajodlingen Göteborg Ek för, Göteborg Energi Gothnet AB
  • Total budget: 683 000 SEK
  • Sökt bidrag: 336 500 SEK
  • Startdatum: 2019-12-01
  • Slutdatum: 2020-06-01
  • Typ av satsning: förstudie
  • Nyckelord: urban matproduktion, stadsodling, spillvärme, näringsåtervinning, kretslopp, datacenter

Mer om satsningen

Video

Publikationer