Viable Cities Logo

Ny utlysning för accelererad klimatomställning i städer

Dags för Klimatneutrala städer 2030 3.0

Idag öppnar vi den tredje utlysningen inom satsningen Klimatneutrala städer 2030.
– Den här utlysningen är ett viktigt steg i vår fortsatta mobilisering av svenska städer för att bli klimatneutrala och hållbara till 2030, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

I dag, den 6 mars 2024, öppnar Viable Cities en utlysning som ger städer – kommuner och deras partners – möjlighet att höja omställningstakten och visa vägen för andra inom Klimatneutrala städer 2030 3.0. Utlysningen är öppen till och med den 5 juni, och i slutet av året fattas beslut om finansiering. För att stötta de konsortier som vill ansöka kommer ett antal möten med olika teman att hållas under våren. Ett första informationsmöte hålls digitalt den 19 mars.

Den här utlysningen innebär ett större fokus på öka takten och skala upp bortom den egna stadens omställningsarbete. Utlysningen erbjuder två dörrar in i arbetet. Den ena dörren öppnar för nya pionjärstäder, och den andra är öppen för de städer som redan arbetar inom satsningen Klimatneutrala städer 2030. En central del i satsningen är att accelerera lärande mellan städer. Ett nytt inslag är att uppskalning bland annat kan ske genom att samverka med en eller flera andra städer, tvillingstäder. 

– För att ställa om i den takt och omfattning som krävs, såväl i Sverige som i världen, behöver vi vassa föregångare som tillsammans utvecklar metoder, verktyg och sätt att arbeta som kan spridas och skalas upp, säger Olga Kordas.

Läs mer om utlysningen och om hur ansökan går till här.