Viable Cities Logo

Klimatsmart mobilitet 2030 – en kraftsamling av Viable Cities och Drive Sweden

Nu inleder Viable Cities och Drive Sweden ett samarbete för att med gemensamma krafter skynda på klimatomställningen i städer, med fokus på klimatneutral mobilitet.

Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden (till vänster) och Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden (till vänster) och Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Städer täcker 3 procent av jordens markyta, men står för mer än 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Utsläppen i städerna kommer till en mycket stor del från transporter av människor och av varor.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla.

– Nu vill vi, tillsammans med våra partners, utveckla en process som skyndar på omställningen till klimatneutrala och hållbara transporter i städer, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

– Vår ambition är att samarbetet ska bidra till att Sverige tar en internationellt ledande roll i städers omställning genom ny mobilitet, säger Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden.

I Sverige finns 17 strategiska innovationsprogram som finansieras gemensamt av  Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med programmen är att inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

– Eftersom vi båda har uppdrag som tangerar varandra började vi i fjol diskutera möjliga samarbetsformer, säger Sofie Vennersten, Drive Sweden.

– Vi såg allt fler fördelar med att jobba mer tillsammans och har nu signerat ett samarbetsavtal, säger Olga Kordas.

De båda programcheferna är överens om att samarbetet kan ge mer styrka i förändringsarbetet som krävs i våra samhällen.

– Som strategiska innovationsprogram har vi båda stora nätverk med representanter från akademi, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle, som delvis överlappar, säger Olga Kordas.

– Tillsammans kan Drive Sweden och Viable Cities åstadkomma en betydande mobilisering av aktörer, både inom landet och internationellt, säger Sofie Vennersten.

•••

I ett inlägg på vår blogg utvecklar de båda programcheferna sina tankar kring samarbetet. 

Ett första gemensamt event hålls den 4 juni 2021. Till anmälan.