Viable Cities Logo

Rapport från årsmöte i EUs innovationspartnerskap Smart Cities and communities

EIP-SCC-800-600-e1536418066944.png

Viable Cities Mikael Edelstam deltog på årsmöte för European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC) i Sofia i juni 2018. Här rapporterar han från mötet.

Flera hundra personer samlades i Sofia för att under två dagar stämma av läget i EIP SCC som nu är inne på sitt åttonde verksamhetsår. Många nyckelpersoner från både städer, industri och EU-administrationen var på plats, vilket gav möjligheter också till informella möten i korridorerna. Under presentationer och diskussioner märktes flera tydliga trender

  • Ökat fokus på investerings- och finansieringsfrågor kring smarta hållbara städer för att öka kapitalströmmarna till smarta hållbara städer

  • Sökande efter bredare modeller för att förstå värdeskapande av olika slag när städerna ställer om i hållbar riktning

  • Satsningar på att stödja match-making mellan städer och investerare

  • Ett allt starkare fokus på Lightouse-projektens resultat och lärdomar för att kunna växla upp dem på ett sätt som leder till en bättre fungerande marknad för olika typer av lösningar och investeringar för smarta hållbara städer.

Ett dokument som skissar en utvecklingsplan framåt – Towards a joint investment programme for European smart cities – fanns tillgängligt. Det ger en bild av hur den europeiska diskussionen ser ut när det gäller smarta städer och investeringsfrågor. För Viable Cities ger det intressant input för kommande idéutveckling och initiativ.Eftersom EU-kommissionen också driver på för att skapa en stark pipeline av investeringsbara projekt är intresset stort för svenska sådana möjligheter, och tjänstemän med ansvar för EIP SCC jag träffade vill gärna se ökat engagemang från svenska städer. Mycket mer information går att hitta via EIP SCC webbplats där man kan hitta olika arbetsgrupper, rapporter, länkar till Lighthouse-projekten etc.Allra sist vill jag ge två intressanta länkar till saker jag själv var med att initiera under den tid jag arbetade med EIP SCC, dels en samling exempel på investerings- och affärsmodeller, dels en webbsida med EU-baserade finansieringsmöjligheter för projekt etc som byggts upp av EIP SCC i samverkan med Covenant of Mayors. Båda dessa webbsidor ger möjligheter att söka med olika parametrar.Sammanfattningsvis är EIP SCC är klart värt att bevaka framåt för Viable Cities, och att det är en bra källa till information och samarbeten för svenska aktörer i olika sektorer.

Länkar EIP SCCs webbplats Webbplatsen presenterar de olika delar som ingår i initiativet.Exempel på investerings- och affärsmodeller.Kvalitet och detaljeringsgrad varierar, men detta är den sammanställning som just nu byggs upp på EU-nivå.Samlingssida för finansieringsmötjligheter på EIP SCCs webbplatsPå denna webbsida finns olika typer av finansieringsmöjligheter via EU med koppling till smarta städer.Towards a joint investment programme for European smart citiesidérapport kring hur Europa kan utveckla bättre samverkan kring finansiering av smarta hållbara städer framåt.

Om skribenten: Mikael Edelstam är grundare och vd på företaget Miljöstrategi som är medlem i Viable Cities. Han har också uppdrag som projektledare för det strategiska projektet kring Internationalisering och har även rollen som utvecklingsledare inom det strategiska projektet Knowledge Sharing. Inom EIP SCC arbetade han som expert för Action Cluster on Financing and business models.