Viable Cities Logo

Äntligen! Viable Cities första utlysning

forstautlysning-thumb2.png

Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

Utlysningen välkomnar projektförslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som använder digitalisering och medborgarengagemang för att snabbare nå ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Vi söker banbrytande projekt som gör skillnad, i nya spännande konstellationer av aktörer.

Vem riktar utlysningen sig till?

Utlysningen riktar sig till näringsliv, forskningsinstitut, akademi, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer och enskilda firmor. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Det kan till exempel handla om ett gränsöverskridande samarbete mellan en ideell förening, en stad och ett kommersiellt företag.