Viable Cities Logo

Plats för fler pionjärstäder inom Viable Cities

Snart öppnas dörren för fler svenska städer att mobilisera för missionen för klimatneutrala städer till 2030. Under våren öppnar Viable Cities en ny utlysning för att ytterligare accelerera den lokala omställningsresan och skala upp omställningen.

Viable Cities – Tillsammans på väg mot klimatneutrala städer

Just nu pågår i Sverige och i Europa en stark mobilisering kring att ställa om till klimatneutrala och hållbara städer till 2030. Detta är en del av det missionsdrivna arbete som Viable Cities initierat och drivit sedan flera år tillbaka. Centralt i detta arbete är en etablerad samverkan mellan idag 23 pionjärstäder i Sverige och sex nationella myndigheter, samt en mobilisering i Europa med över 100 städer som föregångare.

Under våren 2024 öppnar en utlysning som ger fler städer – kommuner och deras partners – möjlighet att ansluta till mobiliseringen. Planen är att utlysningen öppnar i mars med deadline i juni, och i slutet av året ska vi kunna presentera en rejäl upptrappning av mobiliseringen inom Viable Cities. Syftet med utlysningen är helt enkelt att se till att många fler aktörer, städer, regioner och samhällsområden ska kunna vara med och driva omställningen.

Informationsmöten under våren

För att stötta de som vill ansöka kommer ett antal informationsmöten med olika teman att hållas under våren. Mer detaljerad information om utlysningen kommer inte att spridas innan utlysningen öppnar, vilket planeras till någon gång under mars 2024.

Viable Cities flaggskeppssatsning Klimatneutrala städer 2030 startade 2019. Satsningen samlar idag 23 städer – som tillsammans har 40 procent av befolkningen – och sex myndigheter, som åtagit sig att hitta nya sätt att arbeta för att snabba på klimatomställningen. Den här utlysningen öppnar för fler städer och innebär ett ökat fokus på uppskalning bortom den egna stadens omställningsarbete.

Kontinuerligt lärande

Inom satsningen tar kommunerna på sig att – tillsammans med en bredd av aktörer från näringsliv, akademi och civilsamhälle – testa nya arbetssätt och lösningar för att snabbare ställa om, också bortom det egna geografiska området. Centralt är att arbeta för missionen: att skapa städer som fungerar bra för människorna som bor och verkar i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som möter klimatutmaningen i den takt och omfattning som krävs. För att lyckas behöver städerna kontinuerligt dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra.

Den kommande utlysningen ska bidra till att ge ökad kraft i klimat- och hållbarhetsarbetet i städer med hög ambition i sitt klimatomställningsarbete, och ge många fler städer förmåga att snabba på omställningen för större effekt inom kortare tidsram. Detta ska ske i samspel med aktörer på flera nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.