Viable Cities Logo

Viable Cities programkonferens och informationsmöte om utlysning Klimatneutrala städer 2030

På förmiddagen den 5 November arrangerar Viable Cities sin första programkonferens i Stockholm.  Samma dag, på eftermiddagen, arrageras informationmöte om tredje utlysningen Klimatneutrala städer 2030.

Under veckan äger också informationsmöten rum i Göteborg (7 nov), Malmö (8 nov) och Umeå (9 nov). Anmälan till infomöte i Malmö och Umeå sker via mejl till Olena Tatarchenko, olena.tatarchenko@viablecities.com

Programkonferensen kommer att ha fokus på den portfölj av projekt som finns inom Viable Cities och bland annat ge utrymme för erfarenhetsutbyte och identifiering av synergier.

Efter konferensen är det dags för informationmötte om Viable Cities tredje utlysning som inriktar sig mot att skapa klimatneutrala städer i Sverige till år 2030. Denna utlysning syftar till att mobilisera och förbättra förutsättningar för svenska städer till ytterligare öka ambitionen i att ställa om till att bli klimatneutrala till 2030.

Dags för första programkonferensen

I september 2017 lanserades programmet Viable Cities. Programmet är ett av 17 strategiska innovationsprogram med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet syftar till omställning till klimatsmarta och resurseffektiva städer med digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.Programkonferensen kommer att ha fokus på den portfölj av projekt som finns inom Viable Cities och bland annat ge utrymme för erfarenhetsutbyte och identifiering av synergier. Idag finns i portföljen programmet Sharing Cities Sweden samt 20 forsknings- coh innovationsprojekt som finansierats inom Viable Cities första utlysning. Sharing Cities Sweden inleddes under hösten 2017 och är ett nationellt program för delningsekonomi i städer med testbäddar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I juni 2018 beslutades om finansiering av tjugo projekt i Viable Cities första utlysning med en stor bredd och totalt 100 medverkande aktörer.Här hittar du mer information om projekten inom Viable Cities.

Infomöten om utlysning Klimatneutrala städer 2030

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av programmet Viable Cities och gör en utlysning som inriktar sig mot att skapa klimatneutrala städer i Sverige till år 2030. Städer är centrala i klimatarbetet och i flera fall är städernas klimatmål betydligt mer ambitiösa än nationella mål. Denna utlysning syftar till att mobilisera och förbättra förutsättningar för svenska städer till ytterligare öka ambitionen i att ställa om till att bli klimatneutrala till 2030.Utlysningen är inspirerad av det arbete som pågår inom EU med så kallad ”mission driven innovation”. Idén är att inrikta forsknings- och innovationsinsatser på en visionär men tydlig och konkret målsättning som kan samla många krafter, på tvärs över sektorer, aktörer och discipliner, och leda till banbrytande innovation för systemförändring. En viktig utgångspunkt är vidare att identifiera och nyttja synergier mellan olika stödprogram och investeringar på flera nivåer (stad, region, nationellt och internationellt). Det finns också en betydande potential att skapa ett bredare engagemang hos medborgare i insatser för att förverkliga denna målsättning.Vid informationsmötet kommer programkontoret från Viable Cities att presentera utlysningen och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Handläggare från Energimyndigheten kommer också att finnas på plats för frågor. Dessutom ges möjlighet för matchmaking mellan deltagande aktörer inför ansökan.