Viable Cities Logo

Klimatneutralitet – från begrepp till konkreta förslag

I Uppsala kommun har de utforskat hur man kan skapa en färdplan med konkreta åtgärdsförlag utifrån målordet klimatneutralitet. Martin Wetterstedt, klimatmålforskare och biträdande projektledare, berättar hur de gått tillväga på vår blogg. Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 växer och på bloggen delar de nio städer som varit med från starten med sig av sina erfarenheter.

Läs inlägget här