Viable Cities Logo

Sharing Cities Sweden

Ett nationellt program för delningsekonomi i städer

Programmet löpte från augusti 2017 till december 2020 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. Målen med programmet är att:

 1. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
 2. Utveckla en nationell nod, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbyte.

Genom testbäddar i fyra städer ska delningstjänster och digitala lösningar/plattformar utvecklas. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader. 

Testbäddarna kommer att utveckla delningstjänster med koppling främst till 1) samutnyttjande av ytor (lokaler, boende, grönstruktur, delade offentliga rum etc.), samt 2) samutnyttjande av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk etc.). Transporter och mobilitet ingår också i viss utsträckning. Delningstjänsterna skall bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Delningstjänsterna ska vara innovativa samt bidra till en stor bredd av olika typer av tjänster inom programmet. Programmet är en del av Viable Cities och finansieras av Vinnova.

Information

 • Projektledare: Kes McCormick, Lunds universitet
 • Projektpartners:
  • Huvudpartners: ElectriCITY, Göteborgs stad, Malmö stad, Umeå kommun, Lunds universitet, KTH
  • Malmö test-bed: Malmö stad, Trianon AB, E.ON, Form/Design Center, SLU, Lunds universitet, IVL Svenska miljöinstitutet
  • Stockholm test-bed: KTH, ElectriCITY, Stockholms stad, Ericsson, Evothings, RISE, Skanska
  • Göteborg test-bed: Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs universitet, Studiefrämjandet, Kollaborativ Ekonomi Göteborg, Akademiska hus, Elof Hansson, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter (Göteborg), The Food Print Lab, Klädoteket, Majornas samverkansförening, Coompanion
  • Umeå test-bed: Umeå kommun, Akademiska hus, Coompanion, Umeå Energi, UPAB, VAKIN, Västerbottens läns landsting, and Umeå universitet.
 • Total budget: 117 000 000 SEK
 • Sökt bidrag: 51 441 000 SEK
 • Startdatum: 2017-08-01
 • Slutdatum: 2020-12-31
 • Typ av satsning: innovation
 • Nyckelord: delningsekonomi, konsumtion, affärsmodeller, testbädd

Mer om satsningen

Kontakt

Kes McCormick, Nationell nod, Lunds universitet kes.mccormick@iiiee.lu.se

Philip Näslund, Umeå test-bed philip.naslund@umea.se

Charlie Gullström, Stockholm test-bed charlie.gullstrom@arch.kth.se

Oscar Pelin, Malmö test-bed oscar.pelin@malmo.se

Tove Lund, Göteborg test-bed tove.lund@kom.goteborg.se

Thomas Bergendorff, Vinnova thomas.bergendorff@vinnova.se

Patrik RydénViable Cities patrik.ryden@viablecities.se

Video

Publikationer

Länkar