Viable Cities Logo

Katalytisk systemomställning i Kärra Skogome

i Göteborg

Vi vill gå från ett energisystem som är starkt beroende av fossila bränslen och i allt högre grad av bioenergi och avfall; till en som är helt uppbyggd kring spillvärme från elektrifierade processer, värmepumpar och ”smart Al powered efficiency”. Vi kan spara 1,4 miljoner ton CO2, samtidigt som vi driver innovation, ekonomisk tillväxt och demokratiskt engagemang på samhällsnivå.

Denna satsning är en del av Viable Cities utlysning #11 Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer, designfas.

Information

  • Koordinator: Göteborgs kommun – Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
  • Startdatum: 2022-08
  • Slutdatum: 2023-02
  • Typ av satsning: designfas systemdemonstrator

Mer om satsningen

Länkar