Viable Cities Logo

ReCirculate

– cirkulära byggmaterial

Satsningen ReCirculate startades utifrån behovet av nya sätt att bygga våra städer. Det byggmaterial vi använder idag orsakar stora klimatutsläpp i Sverige och i andra länder. För att minska klimatbelastningen måste vi minimera uttaget av nytt material och främja material som har en låg klimatbelastning. 

Potentialen att utnyttja material som redan finns i den urbana miljön är stor. Forskning och innovation är därför viktigt för att utveckla nya materialflöden och få en ökad cirkularitet. ReCirculate syftar till att utforska innovativa sätt att använda befintliga material, genom att återanvända material och produkter från rivnings- och ombyggnadsprojekt och genom att utveckla nya produkter med ”avfallslera” som råvara. 

Nya byggprodukter som tas fram inom satsningen kommer att användas i byggandet av Göteborgs Stads ”fossilfria” förskolor och på sikt i flera framtida byggprojekt. Den långsiktiga effekten av ökad cirkularitet är minskad klimatpåverkan inom byggsektorn.

Information

  • Projektledare: Elsa Fahlén, Göteborgs Stad
  • Partners: Göteborgs stad, Bengt Dahlgren Göteborg AB, White Arkitekter AB, Wingårdh arkitektkontor AB, earthLAB Studio ekonomisk förening, Chalmers tekniska högskola
  • Total budget: 5 755 950 SEK
  • Sökt bidrag: 2 866 586 SEK
  • Startdatum: 2019-11-22 
  • Slutdatum: 2022-10-31
  • Typ av satsning: innovation
  • Nyckelord: innovation, fossilfritt, klimatneutral, byggprodukter, lera, återbruk

Mer om satsningen

Länkar