Viable Cities Logo

Publika evenemang som innovationsmotor

Satsningen syftar till att bygga en strategisk struktur där publika evenemang blir medel för samhällsutveckling och för att accelerera uppfyllelsen av Agenda 2030 och Sveriges miljömål.Projektet ska undersöka hur publika evenemang kan utgöra plattformar och kommunikationskanaler utifrån tre inriktningar; 

 1. mot publik/konsumenter för att förändra attityder och beteenden som i sin tur leder till att minska klimatavtrycket;
 2. mot offentliga och privata intressenter för att påverka policyer och beslut som leder till minskat klimatavtryck;
 3. avser evenemangens egna hållbarhetsarbete. 

Detta innovationsprojekt avser att skapa en struktur som kan utveckla, testa och utvärdera processer och metoder för hur publika evenemang kan bidra till att förstärka och accelerera klimatomställningen i städer. Existerande digitala plattformar (appar, pushmail etc.) för att stärka deltagarkulturen kommer att användas och utvecklas för minskade klimatavtryck. Via dessa når vi stora målgrupper som redan är intresserade av de aktuella evenemangen.Vi samlar Sveriges största livemusikfestivaler, svensk idrott och destinationer för gemensam aktion med forskare.

Information

 • Projektledare: Johan Pihlgren, Svensk Live
 • Partners: Svensk Live, Riksidrottsförbundets Idrottsinstitut, Destination Eskilstuna AB, Borås TME AB, Göteborgs Stad, Lugerinc AB, Liseberg AB, Blixten & Co, Storsjöyran, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
 • Total budget: 6 490 000 SEK
 • Sökt bidrag: 2 522 000 SEK
 • Startdatum: 2020-01-01 
 • Slutdatum: 2022-10-31
 • Typ av satsning: innovation
 • Nyckelord: evenemang, agents of change, innovationsstruktur för medborgarengagemang, hållbar konsumtion, besöksnäring, testbäddar, beteendeförändring