Viable Cities Logo

Smart och klimatmedveten matbutik

för morgondagens konsumenter och samhälle

Förstudiens mål är att förstå hur miljöinformation om olika livsmedel tillsammans med smarta arbetssätt (nudging) kan förändra köpbeteendet hos konsumenten, för att minska klimatpåverkan i staden. Det handlar om metoder och parametrar viktiga för att locka fler att medvetet eller omedvetet handla mer miljö-/klimatsmartare mat. 

Livskraftiga städer som uppmuntrar till hållbara livsstilar kräver innovativa lösningar som underlättar för konsumenten att välja rätt. Mat.se är en innovativ aktör inom e-handel som vill utveckla lösningar för en minskad klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen. 

Göteborg Stad deltar som representant för medborgaren och staden, Handelshögskolan (GU) med forskningsexpertis inom Nudging. RISE är experter inom livsmedels klimatpåverkan och beteendevetenskap. RISE klimatdatabas för livsmedel är central i förstudien för att identifiera beslutsval som ger en betydande klimatnytta. 

Satsningens upplägg består av kartläggning, nudgingförsök, webenkäter samt projektworkshops.

Information

 • Projektledare: Britta FlorénRISE (Research Institutes of Sweden)
 • Partners: RISE Jordbruk och Livsmedel (Research Institutes of Sweden), Mat.se AB, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs kommun
 • Total budget: 600 000 SEK
 • Sökt bidrag: 300 000 SEK
 • Startdatum: 2018-09-01 
 • Slutdatum: 2019-08-31
 • Typ av satsning: förstudie
  Nyckelord: 
  nudging, konsumtion, e-handel, livsmedel, köpbeteende, klimatpåverkan, innovation