Viable Cities Logo

Extern utvärdering: Viable Cities synliggör Sverige internationellt

sandra-wurtinger-2YaKNAPgt1E-unsplash.jpg

Genom Viable Cities har Sverige blivit synligt internationellt som ett land i framkant vad gäller klimat- och hållbarhet i städer. Det visar en utvärdering tre år efter programstart.

Viable Cities är det yngsta av 17 strategiska innovationsprogram som finansieras i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet har nu utvärderats av externa utvärderare tre år efter starten.

– Utvärderingen visar att vi har goda förutsättningar i Sverige att vara internationella föregångare i den omställning som krävs för att hålla global uppvärmning under 1,5 grader, säger Allan Larsson ordförande i programmets styrelse, som också har en roll i en styrgrupp för klimatneutrala städer på EU-nivå. Då städer står för mer än 70 procent av klimatutsläppen är städers omställning avgörande, menar han.

Utvärderarna lyfter bland annat fram att programmet Viable Cities är ambitiöst och har modern syn på innovation med fokus på systemförändring för att stärka förmågan hos svenska städer att ta en ledande roll i energi- och klimatomställningen. De menar att Viable Cities har blivit ett viktigt nav för deltagande kommuners omställningsprocesser mot bättre hållbarhet.

– Vi är glada att utvärderarna ser så positivt på vad programmet åstadkommit hittills, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities och forskare på KTH. Det ger oss kraft att fortsätta vårt arbete tillsammans med svenska städer och andra aktörer med sikte på klimatneutrala städer 2030.

Christopher Palmberg, Business Finland, Monica Schofield, Tutech Innovation GmbH och Tommy Jansson, WSP har genomfört utvärderingen under våren 2020. Programmet har en löptid om tolv år fram till 2030 och utvärderas vart tredje år. Syftet med den här utvärdering är bland annat att se hur väl programmet etablerats samt att belysa programmets styrkor och förbättringspotential.

Läs hela utvärderingen här

Om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Energimyndigheten, Vinnova och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Samtliga program genomgår en första utvärdering efter tre år. Energimyndigheten är huvudansvarig finansiär för programmen Viable Cities och Re:Source.

Läs mer om de 17 programmen här.