Viable Cities Logo

Nu öppnar vi tredje utlysningen

Nu öppnar vår tredje utlysning med fokus på klimatneutrala städer i Sverige till år 2030.

I utlysningen välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030.  Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.

Utlysningen är av en ny typ och inspireras av det arbete som pågår inom EU med så kallad Mission oriented research and innovation. Idén med detta är att inrikta forsknings- och innovationsinsatser mot en visionär, men tydlig och konkret, målsättning som kan samla många krafter, tvärs över sektorer, aktörer och discipliner, och leda till banbrytande innovation för systemförändring.

– Vi har i arbetet med våra medlemmar sett ett behov av nya sätt att påskynda omställningen till klimatneutrala städer, berättar programchef Olga Kordas. Vi vill med denna nya typ av utlysning ge möjlighet att inte bara snabba på arbetet i enskilda städer, men också ge möjlighet för ett bättre lärande mellan städer och av de bästa i världen, säger hon.