Viable Cities Logo

Bred uppslutning kring klimatkunskap för kommunala tjänstemän och politiker

Klimatkunskap för kommunala tjänstemän och politiker var temat för den workshop Viable Cities nyligen genomförde tillsammans med Klimatkommunerna, WWF och Global Utmaning. Det populära temat samlade över 60 deltagare från alla 23 städer i programmet Klimatneutrala städer 2030. Ursprunget till workshopen var bland annat insikten om att med valet kommer många nya politiker som behöver få en bra grund vad gäller klimatomställning både som utmaning och möjlighet. Det finns även ett stort behov av enkelt material att använda i arbetet tillsammans med företag, föreningar, medborgare och andra offentliga aktörer.

Klimatkommunerna och WWF är medlemmar i Viable Cities och vi frågade dem om vad de tyckte om workshopen.

  • ”Toppeninitiativ från Viable Cities. Jag tycker att både perspektiv/fokus och innehåll i våra respektive material verkar komplettera varandra bra. Vi hoppas att ”Klimatkommunernas 13 uppgifter” kan vara till hjälp för personer som driver på för omställning lokalt, både helheten med bakgrundstexter, filmer och exempel, men också som en resurs att plocka textsnuttar från till den egna kommunikationen. Och – jag ser fram emot att testa WWF:s samtalsfrågor i något möte framöver!” Filippa Borgström, Verksamhetsledare Klimatkommunerna

  • Jag är glad att se ett så stort intresse för lärande och dialog om klimat och hållbar utveckling. WWFs “Tillsammans ställer vi om” kan användas flexibelt i kommunens egen verksamhet såsom i utbildning, möten och i kommunikation med medarbetare, medborgare och samhällsintressenter. Vi tar gärna feedback på hur vi kan utveckla materialet vidare för att passa era behov! Sabina Andrén, programsamordnare WWF Hållbara städer

Även Global Utmaning som samverkat på olika sätt med Viable Cities var entusiastiska:

“Otroligt roligt med ett så stort intresse för folkbildning kring klimatomställning hos medlemskommunerna! Jag hoppas, och tror, att workshopen kommer att ge många nya samarbeten och ringar på vattnet.” Anna Linell, Programchef Klimat och resurser.

Materialen som presenterades har vi samlat här tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningens “Ställ om din kommun!”