Viable Cities Logo

Informationsmöte i Göteborggöteborg.jpg

Göteborg

Första utlysningen Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

8 november

Tack!

Stort tack till er alla som deltog på informationsmötet i Göteborg, om Viable Cities första utlysning Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer!Vill du se materialet från mötet igen, eller om du inte hade möjlighet att delta, så finns en inspelad livestream från mötet i Stockholm den 24:e oktober och våra presentationer (svenska och engelska) här.I anslutning till Viable Cities informationsmötet presenterade Energimyndigheten utlysningen Making Cities Work från JPI Urban Europe. Mer information om utlysningen kan ni hitta här och Energimyndighetens hemsida.Tillsammans med Energimyndigheten uppmanar vi er att formulera projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities utlyser nu 42 miljoner kronor som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle