Viable Cities Logo

Här är listan på alla 377 städer som sökt till EUs 100 klimatneutrala städer

Nu har EU-kommissionen publicerat lista över alla europeiska städer som vill medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Från Sverige har 13 städer sökt, alla är med i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030.

377 städer skickade in ansökningar och efter en första genomgång har det visat sig att 362 städer av dem uppfyllde ansökningskriterierna. Dessa har nu gått vidare till en utvärderingsfas som redan pågår. Planen är att utvärderingen ska vara klar i april, då det kommer att meddelas vilka städer som kommer att bjudas in att medverka i EUs Cities Mission.

EU-kommissionen vill med offentliggörandet underlätta utbyte av idéer och information, och nätverkande.

På listan återfinns de som sökte och som är berättigade att söka och som gått med på att stadens namn offentliggörs.

Listan på de 377 städerna