Viable Cities Logo

Registrering öppen för EU:s 100 klimatneutrala städer

Nu har EU-kommissionen öppnat för-registreringen för städer som är intresserade av att medverka i missionen 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Den formella utlysningen med möjlighet att lämna in en ansökan kommer att öppna senare i november, men redan nu finns mycket material att ta del av som förberedelse. 

Missionen om 100 klimatneutrala städer beskriver EU-kommissionen så här:  Den innebär en stor möjlighet för Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter, den privata sektorn och medborgarna att skapa ett nytt och innovativt partnerskap som kan visa vägen för klimatomställningen i världen. EU-kommissionen uppmanar städers ledare att kliva fram och vara djärva och kreativa för att säkerställa en framtidssäker styrning, och bana väg för andra städer att följa efter.

EU-kommissionens informationsmaterial består av två delar. Del 1 är en praktisk guide för att hjälpa städer att förbereda sig för att ansöka om delta i uppdraget. Del 2 är en kortfattad guide till klimatneutralitet i städer och avsedd som vägledning för genomförandet av missionen.

Ett dokument med vanliga frågor och svar på dessa finns också tillgängligt. Underlaget till det kommer från webbinariet “The Climate-Neutral and Smart Cities Mission” den 1 oktober och frågor och svar kommer att uppdateras löpande.

Städer kan alltså registrera sig här som förberedelse för intresseanmälan. I den senare kommer intresserade städer att behöva berätta om nuläge, pågående arbete och framtida planer vad gäller klimatneutralitet. Städer som registrerar sig kommer att få länken till frågeformuläret via mejl när intresseanmälan öppnar.

Mer information: