Viable Cities Logo

Viable Cities-projektet Xplorion blev årets bygge 2021

Tidningen Byggindustrin har utsett Viable Cities-projektet Xplorion till “Årets bygge 2021” i kategorin bostäder. Xplorion är ett hus som är byggt för att ge de boende förutsättningar att leva klimatsmart. Samverkan med andra har resulterat i innovativa lösningar. Här finns till exempel alternativ till den privatägda bilen, så det behövs bara en enda parkering.

Foto: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall

Foto: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall

Årets bygge utses varje år av tidningen Byggindustrin. Av 72 nomineringar i sex kategorier blev Xplorion en av sex vinnare. Så här motiverade juryn sitt val:

”Hållbarhetspionjär i Lund blir Årets Bygge 2021 i kategorin bostäder:
Med egenproducerad el, elbils-pool, flexibel planlösning, behovsstyrd ventilation och överskottsvärme från intilliggande forskningsanläggningar visar det här projektet vägen framåt för hållbart bostadsbyggande, och att det lönar sig att tänka långsiktigt.”

Xplorion är ett gemenskapsboende med klimatsmarta lösningar som underlättar i vardagen. Allt för att hyresgästen ska kunna leva bilfritt, hållbart, klimatsmart och enligt “Sharing is caring”-principen.
– Det är verkligen stort för oss. Med Xplorion ville vi visa vägen för framtidens byggande och boende genom ett innovativt tänk när vi bygger i Lund. Utan samarbete med andra aktörer hade det inte varit möjligt, säger Håkan Nilsson, fastighetschef på Lunds kommuns fastighets AB, LKF, som är en av initiativtagarna till innovationssatsningen.
Projektet bygger på samverkan både inom kommunen och med flera externa parter som EC2BTrivector och OurGreenCar samt Kraftringen.
– Vi välkomnar andra bolag att höra av sig till oss för att få ta del av vårt material, processer, lärdomar så här långt och framtida utvärderingar, säger Håkan Nilsson.

•••

Läs mer om projektet på VIable Cities webbplats
Läs mer om projektet på
LKF:s webbplats
Läs mer om utmärkelsen
på Byggindustrin.se