Viable Cities Logo

Viable Cities programchef deltog under Stockholm+50

Året var 1972 då FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm. För att fira 50-årsjubileet arrangerade FN konferensen Stockholm+50 i förra veckan, där Sverige var ett av värdländerna och Viable Cities programchef Olga Kordas deltog i paneldiskussionen.

Sweco hade blivit ackrediterat för att delta i konferensen och arrangerade en paneldiskussion på temat “Towards circularity – sharing and scaling up the accelerators”, där fokus låg på snabba åtgärder, utbyte av best practice samt hur vi skalar upp tillsammans. Med cirkulär ekonomi som katalysator för förändring var målet att adressera de globala utmaningar vi står inför, som klimatförändringarna och resursbrist.