Viable Cities Logo

Viable Cities i nytt nordiskt partnerskap för klimatneutrala städer 2030

Foto: Helsingfors, Tapio Haaja, Unsplash

Foto: Helsingfors, Tapio Haaja, Unsplash

Nordic Innovation har beviljat tre miljoner norska kronor till projektet ”Nordic Transition partnership”, som ska påskynda omställningen till klimatneutralitet 2030 i små och medelstora kommuner.

I projektet samarbetar Viable Cities i Sverige, Tammerfors kommun / 6Aika i Finland, Reykjavik kommun på Island samt Smart Innovation Norway i Norge, som också leder projektet.

– Vi är väldigt glada över att projektet beviljats stöd, säger Olga Kordas, Viable Cities programchef. Det ska bli spännande att dela erfarenheter över nationsgränserna och utveckla vår förmåga att stötta utvecklingen mot klimatneutrala städer internationellt.

Finansieringen innebär att Viable Cities och de andra parterna kan etablera ett nordiskt nätverk. I projektet ska erfarenheter från cirkulär ekonomi och smarta stadsprogram kartläggas, allt för att hjälpa fler små och medelstora kommuner i Norden att få tillgång till de bästa exemplen och verktygen för att bli klimatneutrala fram till 2030.

Förutom att dela bästa praxis med varandra kommer partnerna att erbjuda en nordisk verktygslåda med metoder samt utveckla en färdplan som ger vägledning för klimatsmarta investeringar.

Det nordiska samarbetet ska också verka för att partnerskapet utökas med en ansökan i det kommande Horizon Europe-programmet.

– Färdplanen kommer att uppmuntra att lokala initiativ anpassas till nationella och EU-initiativ, med särskilt fokus på den nya missions-inriktade strategin som inrättats av Europeiska kommissionen för det kommande Horizon Europe-programmet, säger Marcus Lind, senior rådgivare vid Smart Innovation Norway.

Projektet startar i juni 2020 och pågår fram till januari 2022. Under projektperioden kommer nyckelaktörer i de fyra länderna (samt Danmark) att inbjudas till workshops för att dela slutanvändares perspektiv på relevanta utmaningar och möjligheter. Samtidigt kommer de att bidra med erfarenhet av metoder och processer som har lett till ökat samarbete mellan länderna.

–     Nordic Transition Partnership kommer att stärka vårt arbete inom hållbar social och affärsutveckling och bidra till tillväxt i vårt nordiska nätverk, säger Thor Moen, chef för Smart Cities & Society på Smart Innovation Norway.

Om projektet

Start: augusti 2020

Tidsram: 20 månader (från juni 2020 till januari2022)

Total budget: 6 miljoner NOK, varav 3 miljoner kommer från Nordic Innovation och programmet “Nordic Sustainable Business Transformation”

Om Nordic Innovation

Nordic Innovation syftar till att göra Norden till en pionjärregion för hållbar tillväxt och arbetar för att främja entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft inom nordisk näringsliv. Organisationen stöder program och projekt som bidrar till målen för “Samarbetsprogrammet för innovation och företag 2018–2021”, som har antagits av de nordiska ministrarna för näringsliv och innovation. (Källa: nordicinnovation.org)