Viable Cities Logo

Sweden Local2030 Hub ska stötta lokal kraftsamling

För att stödja det lokala genomförandet av de globala hållbarhetsmålen har Sweden Local2030 Hub bildats, ett nätverk av organisationer i Sverige och Norden som tillsammans ska verka för lokal hållbar stadsutveckling. Viable Cities är en av medlemmarna. 

Initiativet till Sweden Local2030 Hub kommer från tankesmedjan Global Utmaning, som verkar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Nätverket är en del i FN:s satsning Local2030, som betonar vikten av lokala plattformar som samlar kunskap, praktisk erfarenhet, goda exempel, metoder och verktyg på ett ställe, och som har förmågan att dela dem bland intressenter både lokalt i hela landet och globalt.

– Utan lokal kraftsamling och invånarnas engagemang blir det omöjligt att nå hållbarhetsmålen. Det här initiativet kan bidra till att göra det lättare, säger Olga Kordas, programchef, Viable Cities.

Omkring 20 organisationer från Sverige och Norden, som på olika sätt främjar hållbar utveckling och hållbar stadsutveckling, är med i det nystartade nätverket, bland dem Plan International Sweden, WWF, White Architects och svenska Röda korset.

Hubben ska främja samverkan mellan urbana aktörer i Sverige, skapa ytor för internationellt kunskapsutbyte och bygga gemensam kapacitet för kommuner och lokala aktörer för att implementera de globala hållbarhetsmålen lokalt.

–     Vi strävar efter att överbrygga de svenska städernas behov och erfarenheter med behov och erfarenhet från städer över hela världen, säger Elin Andersdotter Fabre, programchef Sustainable Cities, Global Utmaning.

Sverige anses vara ett av de länder som har den bästa möjligheten att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling (FN:s Sustainable Development Goals). Enligt FN är förutsättningarna för en framgångsrik stadsutveckling bland annat en hög decentraliseringsnivå och finansiering på lokal nivå. Något som stämmer väl in på de nordiska städerna och kommunerna.

Sweden Local2030 Hub är i startfasen men planerar redan bland annat en digital plattform för erfarenhetsutbyte, deltagande i konferenser och närvaro i sociala medier.