Viable Cities Logo

Viable Cities i Almedalen

Pilar-400x284.jpg

På seminarium på Almedalsveckan lanserade det strategiska innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities sitt nya namn: ViableCities.Under hösten kommer information och grafik att uppdateras, och snart blir www.viablecities.com där du hittar allt nytt om programmet.Seminariet på Almedalen var fyllt till bredden med intresserad publik som engagerar sig för smarta och hållbara städer i Sverige. I panelen deltog politiker, forskare, och experter som är delaktiga i innovationsprogrammet och berättade om exempel från sina organisationers arbete för att bidra till utvecklingen.Seminariet under Almedalsveckan är starten på ViableCities färdkarta, som kommer ligga till grund för utlysningarna från programmet.

Deltog gjorde:

 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö Stad

 • Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs Stad

 • Roger Mogert, Stockholms Stad

 • Mikael Anneroth, Ericsson

 • Margareta Rönngren, Umeå kommun

 • Claus Popp Larsen, RISE

 • Amy Rader Olsson, IQ Samhällsbyggnad och SIP:en Smart Built Environment

 • Erik Brandsma, Energimyndigheten

 • Johan Falk, Intel

 • Åsa Petterson, Scania

 • Catarina Naucler, Fortum