Viable Cities Logo

45 miljoner till projekt för ett transporteffektivt samhälle

Transporteffektivt-samhälle-cykling.png

Vill du bidra till att gå från ord till handling och skapa ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt?

Det finns idag mycket kunskap om vad som behöver hända för att nå nationella och lokala energi- och klimatmål. Nu finns chansen för dig att få stöd från Energimyndigheten för att öka organisationers kunskap och kapacitet för arbete med att implementera hållbara åtgärder inom området. I utlysningen efterfrågas tillämpade forskningsprojekt och experimentella utvecklingsprojekt. Ansök senast 21 jan 2019.