Viable Cities Logo

Pressmeddelande: Svensk i ledningen för EUs program för forskning och innovation om hållbara städer

AL-Bryssel-e1568214618286.jpg

EU-kommissionen har utsett Allan Larsson, ordförande i det svenska innovationsprogrammet Viable Cities, till vice ordförande i den styrgrupp som ska leda arbetet inom EU med Klimatneutrala och smarta städer.

– Att EU-kommissionen utser vår ordförande till en så betydelsefull roll inom Horizon Europe-programmet är ett tecken på att omvärlden ser vårt innovationsprogram som föregångare, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities och forskare vid KTH. EU-kommissionen har följt vårt arbete inom Viable Cities med stort intresse, och Allan Larssons nya roll ger oss en unik möjlighet att ta del av det kraftfulla EU-programmet och att bidra med svenska erfarenheter.

Bakgrunden är följande. Horizon Europe är EUs nya forsknings- och innovationsprogram med en beräknad budget på 100 miljarder Euro under perioden 2021-2027. Inom Horizon Europe är arbetet med missioner, ”uppdrag” ett nytt inslag. Med inspiration från Apollo 11-missionen att sätta en människa på månen strävar EUs forsknings- och innovationsprogram mot tydligt mätbara mål för att tackla några av de största utmaningarna vår värld står inför; cancer, klimatförändringar, friska hav, klimatneutrala städer samt sund jord och sund mat.

Poängen är att utgå från djärva och inspirerande men tydliga mål som kan uppnås med mätbara resultat som sätter nyttan för EUs medborgare i fokus och kan samla många aktörer tvärs discipliner och sektorer i samhället. De fem missionerna har formulerats av EU-kommissionen i samarbete med parlamentet. De styrgrupper, som nu tillsatts kommer att utarbeta konkreta former för insatserna.

För mer information, kontakta:

Programchef Olga Kordas 070-213 23 26 olga.kordas@viablecities.se
Kommunikationsstrateg Åsa Minoz 072 – 210 88 26 asa.minoz@viablecities.se