Viable Cities Logo

Pressmeddelande: Storytelling nyckel till att snabba på klimatomställningen i städerna

Per_Grankvist_4708-m-e1568709117576.jpg

Ett av Sveriges och största strategiska innovationsprogram är Viable Cities med över en miljard kronor i budget för forskning och innovation kring smarta, hållbara städer. Programmet, som koordineras av KTH, strävar efter att göra städer klimatneutrala 2030. Viable Cities har uppmärksammats av EU-kommissionen som ett nyskapande program för riktat innovationsarbete med tydliga mål. För att snabba på klimatomställningen och öka effekten av programmet satsar Viable Cities på storytelling som strategiskt verktyg. Den nya satsningen leds av Per Grankvist som tillträder en nyinrättad tjänst som Chief Storyteller.

– Vi ser storytelling som avgörande för att klimatomställningen ska gå fortare i samhället. Livet i städerna kommer att förändras och det finns ett stort behov av att skapa engagerande berättelser som berör vanligt folk om hur morgondagens goda liv kan te sig, för alla i staden, för att inte klamra oss kvar vid gamla livsmönster bara för att de är bekanta och bekväma, säger Viable Cities programchef Olga Kordas, som också är forskare på KTH.

Per Grankvist uppgift är att utveckla storytelling som strategiskt verktyg och inkludera det i alla projekt som drivs inom ramen för Viable Cities-programmet.

– Det finns en outnyttjad potential i storytelling som ett sätt att väcka engagemang och skapa en bred rörelse för ett annat sätt att leva, där städer kan bli klimatneutrala och där vi alla kan ha ett gott liv inom planetens gränser. En majoritet av världens människor bor i städerna och för att åstadkomma beteendeförändringar behöver folk tycka att förändringarna är vettiga. Det handlar helt enkelt om att använda berättelser som verktyg för att engagera, påvisa och förklara för vanligt folk hur olika aktörer tillsammans kan åstadkomma klimatneutrala städer, oavsett om man är forskare, företagare eller invånare, säger Per Grankvist.

Om Per Grankvist

Som journalist har Per Grankvist blivit känd för sin förmåga att förklara aktuella ämnen ur nya perspektiv. År 2018 utsågs han till årets superkommunikatör i media av tidningen Resumé. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat om hur personligt och politiskt engagemang uppstår. Han räknas också som en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter och hans bok “CSR i praktiken” används som kurslitteratur i hållbarhet på många universitet. Boken beskriver hur över 500 bolag över hela världen använt hållbarhetsarbetet för att öka sin lönsamhet och innovationskraft.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett 12-årigt program inriktat på innovation för smarta och hållbara städer. Det är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities samordnas av KTH.

För mer information, kontakta:

Programchef Olga Kordas på 070-213 23 26 eller olga.kordas@viablecities.com
Chief Storyteller Per Grankvist, 073-50 00 600 eller per@grankvist.net
Kommunikationsstrateg Åsa Minoz på 072 – 210 88 26 eller asa.minoz@viablecities.com