Premiär för MOOC om städernas klimatomställning

För att verkligen snabba på klimatomställningen behöver många förstå, engageras och kunna bidra. Lunds universitet har nu, i samarbete med Viable Cities, lanserat en Massive Online Open Course, MOOC: Cities, Climate and Change: Pathways and Opportunities.

Den som går kursen, som är gratis, utforskar i fem moduler hur vi kan skapa och uppnå klimatneutrala och hållbara städer med en missionsdriven ansats. Kursen ger insikter och inspiration från Sverige, Europa och världen, med bidrag från ICLEI – Local Governments for Sustainability, Vinnova, EU kommissionen, SEI – Stockholm Environment Institute, och WRI Ross Center for Sustainable Cities samt kommuner i Malmö, Sverige; Fort Collins, USA; Bonn, Tyskland; Melbourne, Australien; och Kampala, Uganda.

Kursen fokuserar på insatser för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser men kopplar också till klimatanpassning, resiliens och social rättvisa.

Kursen ges på engelska.

Länkar

Utforska
Håll dig uppdaterad
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och samordnas av KTH.

Copyright © 2024 Viable Cities | Webbplatspolicy | Tillgänglighet