Viable Cities Logo

Premiär för MOOC om städernas klimatomställning

För att verkligen snabba på klimatomställningen behöver många förstå, engageras och kunna bidra. Lunds universitet har nu, i samarbete med Viable Cities, lanserat en Massive Online Open Course, MOOC: Cities, Climate and Change: Pathways and Opportunities.

Den som går kursen, som är gratis, utforskar i fem moduler hur vi kan skapa och uppnå klimatneutrala och hållbara städer med en missionsdriven ansats. Kursen ger insikter och inspiration från Sverige, Europa och världen, med bidrag från ICLEI – Local Governments for Sustainability, Vinnova, EU kommissionen, SEI – Stockholm Environment Institute, och WRI Ross Center for Sustainable Cities samt kommuner i Malmö, Sverige; Fort Collins, USA; Bonn, Tyskland; Melbourne, Australien; och Kampala, Uganda.

Kursen fokuserar på insatser för att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser men kopplar också till klimatanpassning, resiliens och social rättvisa.

Kursen ges på engelska.

Länkar