Viable Cities Logo

EU inspireras av Viable Cities

‍Under förra veckan hade även Lund besök av Patrick Child från EU kommissionen! Patrick Child har ansvar för Mission Cities, en satsning där hundra städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030. I intervjun berättar Patrick att det mest intressanta från besöket i staden är Lunds mobilisering kring agendan med klimatneutralitet, där myndighet arbetar tillsammans med medborgare och företag och utforskar olika styrningsmodeller för missionen klimatneutrala städer 2030.

Patrick Child nämner också Viable Cities som nationellt program i intervjun:

– Den modell som vi håller på att ta fram för klimatneutrala städer för en europeisk nivå är väldigt inspirerad av det nationella program som man har i Sverige under initiativet Viable cities. Lund och de andra städerna ingår i det nationella nätverket, vilket ger dem en stark position att bidra till vårt program på europeisk nivå.

Läs intervjun

Under dagen deltog bland annat representanter från Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Future by Lund, Lunds universitet, Kraftringen och LFM30 tillsammans med EU:s Patrick Child och Rasa Catillon, och även Viable Cities.