Viable Cities Logo

Ministerbesök från Kina i Hammarby Sjöstad



202805-Olga-Kinabesök--e1527246511295.jpg

Från Kina finns ett fortsatt stort intresse för att få veta hur Hammarby Sjöstad blev till. Och hur framtiden, Hammarby Sjöstad 2.0 kommer att se ut.  Häromdagen kom viceminister Li Meng med en delegation från Ministry of Science and Technology till Smart City Sweden i Hammarby Sjöstad. I samband med mötet informerade Allan Larsson, ElectriCITY, tillika ordförande i Viable Cities,  tillsammans med Nannan Lundin, Erik Freudentahl och Jonas Törnblom om Hammarby Sjöstad 1.0 och 2.0.Dr Li Meng fick också information om Viable Cities av programchef Olga Kordas. Viable Cities är högintressant för Kina som den största satsning som gjorts i Sverige på innovationer för hållbar stadsutveckling. Här finns betydande möjligheter för Sverige samarbeta med ledande städer i andra länder. Kina är en viktig partner med tanke på hur mycket som byggs och hur man nu höjer ambitionerna när det gäller energi, miljö och klimat.