Viable Cities Logo

Tre utlysningar för att stödja Climate-Neutral and Smart Cities Mission

Under 2023 kommer tre utlysningar att öppnas inom Horizon Europe inom ramen för Climate-Neutral and Smart Cities Mission100 klimatneutrala städer till 2030. Syftet är att stödja Europeiska städer i deras resa mot klimatneutralitet och är en del av European Green Deal, att hela unionen ska vara klimatneutral 2050.

De tre utlysningarna täcker ett brett spektrum av områden, t.ex. mobilitet med nollutsläpp, klimatpositiva energidistrikt, urban grönska och ekosystemtjänster, samt att knyta ukrainska städer till EU:s Cities Mission:

1. En gemensam ansökningsomgång mellan Mission 100 Climate-neutral and Smart Cities by 2030 och Mission Adaptation to Climate Change som innefattar områden såsom gröna ekosystemtjänster i urban miljö, resiliens och klimatneutralitet.

Öppen mellan 10 januari 2023 till den 27 april 2023.
Total preliminär budget: 40 miljoner euro.

Läs mer om utlysningen här

2. Utlysning som fokuserar på åtgärder för att stödja genomförandet av Climate-neutral and Smart Cities Mission och omfattar två delar:

Co-designed smart systems and services for user-centred shared zero-emissions mobility in urban areas (preliminär budget: 50 miljoner euro)

Positive clean energy district (PED) digital twins (preliminär budget: 20 miljoner euro)

Öppen mellan 10 januari 2023 till den 27 april 2023.

Total preliminär budget: 70 miljoner euro.

3. Utlysning som syftar till att associera ukrainska städer till Climate-Neutral and Smart Cities Mission

Öppen mellan 4 april 2023 till den 6 september 2023.
Total preliminär budget: 5 miljoner euro.

Läs mer om utlysningen här
Läs mer