Viable Cities Logo

Ta chansen att påverka kommande utlysningar inom JPI Urban Europe 2020 – 2026

urban_europe-e1526569757445.jpg

Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities inbjuder i samarbete med EU-initiaitvet JPI Urban Europe till en nationell konsultation för Sverige som del i att ta fram initiativets nya forsknings- och innovationsagenda.

Tid: Måndagen den 24 september kl 12 – 15

Program
11:30-12:00 Registrering
12:00-12:45 Introduktion med lunch: Viable Cities & JPI Urban Europe
12:45-14:50 Workshop: framtida forskning och innovation JPI Urban Europe
14:50-15:00 Avslutning

Plats: Viable Cities, KTH, Teknikringen 10B, Stockholm (Karta)

JPI Urban Europe är ett initiaitiv för forskning- och innovation där finansiärer från EUs medlemsländer samverkar. Just nu tas en ny agenda fram för att rikta in forsknings- och innovationsinsatserna inom initiativet från 2020 till 2026 (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA). Ett steg i denna process är att genomföra konsultationer kring det utkast till agenda som tagits fram. Detta event är den nationella konsultation som sker i Sverige. Synpunkter från nätverket runt Viable Cities är av stort intresse och JPI Urban Europe som därför inbjuder denna konsultation tillsammans med Viable Cities.

Mer information om JPI Urban Europe finns här.

Fokus i konsultationen utifrån utkastet till SRIA är de fem dilemman som utpekas (Digital transitions and urban governance, Liveable and functional urban areas, Urban robustness and turbulence, Land-use and urban infrastructures, Public spaces and inclusive urban neighbourhoods) och insatserna för forskning och innovation.

Som förberedelse inför konsultationen finns det senaste utkastet av SRIA-dokumentet att läsa här.

Antalet platser är begränsat. Vänligen fyll i anmälan på länken nedan senast 20 september. Du som inte har möjlighet att medverka på plats erbjuds ge dina synpunkter via webben senast den 5 oktober.

Har du frågor kring konsultationen, kontakta: Jonas Bylund på JPI Urban Europe.