Viable Cities Logo

Klimatneutrala Örebro

Halverad elförbrukning, fjärrvärmens möjlighet att bidra med negativa utsläpp och medborgarförsamling – mycket händer i Örebro! Förra veckan var Viable Cities programkontor på besök på Klimatneutrala Örebros kick-off.

Det är massa som händer, och några av dem är:

  • ÖrebroBostäder AB (ÖBO), kommunens allmännyttiga bostadsbolag, jobbar med att göra redan befintliga hus smarta och har genom det mer än halverat elförbrukningen i sina bostäder (52 procent) sedan 2005. Värmeförbrukningen har sänkts med 22 procent. Det här har lett till sänkta driftkostnader med drygt hundra miljoner per år, vilket uppskattas att motsvara två miljarder i ökade fastighetsvärden. Det visar tydligt: det finns ingen konflikt mellan ökade klimatnyttor och konkurrenskraft.
  • Fjärrvärmen står för en betydande del av klimatpåverkan i Örebro. Tillsammans med den lokala fjärrvärmeleverantören tas en gemensam handlingsplan fram, med aktiviteter som ska minska fjärrvärmens klimatavtryck. Energieffektivisering och effektoptimering är viktiga bidrag i arbetet där den långsiktiga ambitionen också är att kraftvärmen ska kunna bidra med negativa utsläpp genom CCS-teknik.
  • Under våren kommer en medborgarförsamling att genomföras tillsammans med Örebro universitet. Medborgarförsamlingen är en dialogmodell som bygger på idén kring deliberativa samtal bland ett representativt urval av invånare som kommer att ge möjligheter för konstruktiv dialog kring frågeställningar och dilemman relaterade till klimatomställningen. Metoden blir intressant att utvärdera för det vidare arbetet med att involvera och engagera invånarna i omställningsarbetet.