Viable Cities Logo

Informationsmöte i Stockholm

stockholm.jpg

Stockholm

Första utlysningen Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer

24 oktober

Tack!

Stort tack till alla som kom till första utlysningsmötet i Stockholm. Under eftermiddagen presenterade programchef Olga Kordas Första utlysningen Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer som kan ses i sin helhet längre ner på sidan. Dessutom gick Energimyndigheten genom viktig information gällande ansökan och hur den går till. Även den går att ta del av i presentationsmaterialet. Som avslutning bjöds det på trevliga samtal med matchmaking, bubbel och snittar. Titta gärna igenom bildgalleriet!Kommande informationsmöten anordnas i Göteborg, Malmö och Umeå och går att anmäla sig till här.

Om Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer. Viable Cities utlyser nu 42 miljoner kronor som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss på application@viablecities.com

Se utlysningsmötet i sin helhet

Informationsmötet live-streamades för dom som inte kunde vara fysiskt på plats. För dig som inte kunde vara med kan du nu se en redigerad variant!