Viable Cities Logo

Fyra städer utvalda för Climate Smart Cities Challenge

Curitiba (Brasilien), Bogotá (Colombia), Bristol (Storbritannien) och Makindye Ssabagabo (Uganda). Det är de fyra städer som valts ut att bli partners till Climate Smart Cities Challenge efter den öppna utlysningen som resulterade i 58 ansökningar från 54 städer runt om i världen.

De fyra städerna kommer nu att förfina sina utmaningar med stöd från UN-Habitat och alla övriga partners i Climate Smart Cities Challenge: Viable Cities, Teknikföretagen Vinnova, Energimyndigheten, Smart City Sweden ochBusiness Sweden.

Syftet med initiativet är att utveckla, testa och skala lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser i städer och förbättra framtiden för invånarna

De fyra städernas utmaningar blir grunden till en öppen innovationstävling som lanseras på Dubai Expo i oktober 2021.

Olle Armstrand Dierks, portföljstrateg Viable Cities, säger att denna satsning kan göra stor skillnad för klimatomställningen i städer:

– Genom att jobba nära med dessa fyra städer med högt satta målsättningar under en längre tid kommer vi kunna dra lärdomar som blir viktiga för storskaliga investeringar inom de viktigare utmaningarna för klimatomställningen. På så sätt möjliggör vi involvering och engagemang av en mängd olika typer av aktörer.

Läs hela artikeln på UN Habitats webbplats

Läs mer om Climate Smart Cities Challenge

 

CSCC+shutterstock_299174723.jpg