Viable Cities Logo

Fyra svenska städer får mer EU-stöd på vägen mot klimatneutralitet

I EU:s Cities Mission är 112 städer utvalda för att vara föregångare och bli klimatneutrala till 2030, sju av dessa är svenska och mobiliserar samtidigt inom Viable CIties. För att accelerera arbetet i europeiska städer kompletteras Cities Mission med pilot-medel som även kan komma städer utanför de 112 till del.

Bidragen, om nästan 15 miljoner euro totalt, kommer att stödja pilotstädernas mobilisering över ett brett spektrum av teman, från elektrifiering av byggsektorn och energiövergångsalternativ till nya metoder för medborgardeltagande i omställningsarbetet och bättre styrningssystem.

– Det är fantastiskt roligt att sju svenska städer, som alla mobiliserar inom Viable Cities, nu också är pilotstäder. Det är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete tillsammans, och att svenska städer går i fronten för den lokala omställningsresan inom EU.

Olga Kordas, programchef Viable Cities

Bidrag och expertstöd

Pilotstödet har i denna andra omgången beviljats tjugosex städer från EU och i associerade länder och kommer från Horizon Europe, EU:s forsknings- och innovationsprogram, samt NetZeroCities. Förutom medel får städerna stöd från experter och möjlighet att lära sig av varandra under de två åren av programmet.

– Att Lund har utsetts till pilotstad i EU Mission Platform är en ära men innebär också stort ansvar. Detta är en ytterligare viktig injektion i vårt arbete mot att bli en nettonollstad.

Anders Almgren, kommunalråd, Lunds kommun

Lärdomarna från pilotstäderna kommer i sin tur att delas med andra städer i ett tvilling-program, vilket dubblerar programmets på europeiska städers ansträngningar att bli klimatneutrala.

Utforskande och uppskalning

Totalt är nu antalet pilotstäder 79, eftersom 53 städer, bland dem Malmö, Umeå och Uppsala, fick stödet sommaren 2023.

– Städerna ligger i framkant i klimatomställningen och nyckeln till deras framgång är möjligheten till utforskande och experiment, delning av kunskap och uppskalning av det som fungerar. Pilotstadsprogrammet erbjuder städer konkret stöd för att göra just detta och jag önskar dem stort framgång med sina ansträngningar.

Thomas Osdoba, programdirektör för NetZeroCities

Fakta

Svenska missionsstäder: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå

Svenska pilotstäder: Gävle, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala

  • Pilotstadsprogrammet är en del av NetZeroCities, som Viable Cities är part i. Plattformen stöder de 112 missionsstäder som har förbundit sig, som en del av EU Cities Mission, att uppnå klimatneutralitet till 2030.
  • En tredje och sista utlysning för nya pilotstäder är öppen nu och i maj 2024 är det klart vilka städer som valts ut. 
  • Länk till Net Zero Cities pressmeddelande