Viable Cities Logo

Nu blir vi fler i missions-familjen

Nya syskonprogram lanseras inom Impact Innovation

Nu är det klart vilka konsortier som beviljas medel inom Impact Innovation: Net Zero Industry Programme, Water for Vital Environments, Metals&Minerals, SustainGov och Shift2Access. För Viable Cities betyder satsningen att vi nu får många fler kollegor i Sverige.

– Vi behöver innovation för att möta kriser och utveckla ett hållbart samhälle.  Nu blir vi fler innovationsprogram som jobbar för missionsdriven innovation som löser stora samhällsutmaningar. Det är en satsning som ligger helt rätt i tiden. 

Olga Kordas, programchef Viable Cities

Viable Cities som program startade 2017 och kommer att fortsätta ytterligare sex år framåt som strategiskt innovationsprogram. Viable Cities har sedan sex år fokuserat på mobilisering för klimatneutrala städer med en missionsdriven ansats – att samla alla insatser mot ett gemensamt visionärt, tydligt och tidsatt mål. Missionen är: klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla, inom planetens gränser. Det betyder att vi ska fixa klimatkrisen på ett sätt som innebär att alla människor kan leva ett bra liv och att vi ställer om för att leva inom de resursramar som planeten sätter, t ex vad gäller materialanvändning och biologisk mångfald.

– Vi insåg tidigt i vårt program att det krävs helt nya angreppssätt i samhället för att göra de förändringar som krävs för att möta klimatkrisen. Vi tror att den missionsdrivna ansatsen där många aktörer kraftsamlar i gemensam riktning är nödvändig för att klara den och andra komplexa samhällsutmaningar.

Olga Kordas, programchef Viable Cities

Arbetet tog fart rejält 2018, med satsningen Klimatneutrala städer 2030. Till en början med nio svenska städer; nu med 23 städer, alla med höga ambitioner för omställning till en klimatneutral och hållbar framtid. Och mobiliseringen för den lokala omställningsresan för missionen om klimatneutrala städer 2030 har tagit fart internationellt. EU har i den gröna given satt målet att Europa ska vara en klimatneutral kontinent till 2050, och 2022 lanserades missionen ”100 Climate Neutral and Smart Cities 2030”, även kallad Cities Mission, där Viable Cities och svenska städer är föregångare. 112 europeiska städer mobiliserar nu för samma mission och ett växande antal länder är i färd med att etablera liknande program som Viable Cities i Sverige för att snabba på städers klimatomställning.  

Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram, är en utveckling av de strategiska innovationsprogrammen där Vinnova, Energimyndigheten och Formas fått regeringens uppdrag att utveckla formen för strategiska innovationsprogram. Målsättningen att programmen tydligt ska bidra till transformativ omställning och hållbar utveckling, som grund för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

I dag är det klart vilka som beviljats medel i den första omgången av Impact Innovation-program. Det blir Net Zero Industry Programme, Water for Vital Environments, Metals&Minerals, SustainGov och Shift2Access. Mer information finns på impactinnovation.se

Nyheten om beviljade ansökningar