Viable Cities Logo

60 miljoner att söka för projekt inom lokala och regionala energisystem

roland-larsson-270101-unsplash-e1528102913851.jpg

Energimyndigheten utlyser 60 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2018 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES). Projekten ska bidra till att regioner och lokalsamhällen, med ambitiösa klimat- och miljömål, kan ställa om till ett helt fossilfritt energisystem år 2030.

Företag, offentlig sektor, universitet och högskolor samt institut, kan söka stöd för internationella utvecklings- och pilotprojekt inom området integrerade lokala och regionala energisystem och energinät. Inriktningen är på nyskapande systemlösningar som svarar mot specifika behov i lokala och regionala energisystem och energinät. I projekten ska behovsägare (såsom till exempel fastighetsägare, lokala och regionala företag, kommunala och landsting, med flera) vara aktivt involverade

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 14:00 den 11 september. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade den 2 november.