Viable Cities Logo

Ny forskningsantologi om innovation och stadsutveckling

Innovation_Stadsutveckling.jpg

En ny forskningsantologi om innovation och stadsutveckling med stöd från Mistra Urban Futures, RISE samt Vinnova. Redaktörer för antologin är forskarna Jessica Algehed, Erica Eneqvist, Christian Jensen och Jenny Lööf. Boken har sin utgångspunkt i innovationsprocesser kopplade till kommuners stadsutvecklingsuppdrag.

Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det finns fler nyanser och andra sidor av detta begrepp. Inom den akademiska litteraturen pågår en problematiserande diskussion, men den syns inte lika tydligt i resten av samhället.

En nylanserad antologi fördjupar och problematiserar diskussionen kring innovation i städer, med specifikt fokus på svenska förhållanden. Boken ger en överskådlig bild av en del av forsknings­fältet kring ämnen som rör innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutveck­lingsuppdrag. I bokens femton kapitel beskriver och diskuterar forskare bland annat nya roller och utmaningar för kommunen och dess tjänstepersoner, projektifiering, mätbarhet och värdefrå­gor, samverkan, lärande, ledarskapsfrågor och konflikthantering. Boken vänder sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, såsom stadspla­nerare eller strateger, men även politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra delar av offentlig sektor.