Viable Cities Logo

9 svenska organisationer finalister i Climate Smart Cities Challenge

Bland nära 200 tävlande har nu 45 innovativa företag från hela världen valts ut för att ta itu med klimatutmaningarna i fyra städer. Alla tävlingsbidrag granskades av experter, representanter från de fyra städerna och partners i Climate Smart Cities Challenge, bland dem Viable Cities och UN-Habitat. Nio av finalisterna är från Sverige.

Nu börjar en ny fas i Climate Smart Cities Challenge, ett initiativ av Viable Cities, UN-habitat och en rad svenska och internationella partners. De 45 finalisterna kommer nu att bilda team som ska bidra till att lösa städernas klimatutmaningar, till exempel klimatsmarta godstransporter och prisvärda och hållbara bostäder. De fyra städerna är Bogotá, Bristol, Curitiba och Makindye Ssabagabo.

Vinnova är en av många svenska partners i satsningen.

 – Städer och samhällen är centrala för att vi ska klara den nödvändiga klimatomställningen, därför är initiativ som Climate Smart Cities Challenge viktiga för att med hjälp av innovativa lösningar bidra till klimatneutralitet och minska utsläpp av växthusgaser, säger Darja Isaksson generaldirektör på Vinnova.

Under våren kommer finalisterna att bilda fyra team, ett till varje stad, och tillsammans med städernas intressenter anpassa möjliga lösningar efter stadens specifika förutsättningar. I juni i år, på World Urban Forum i Polen, tillkännages vilka av de 45 finalisterna som till slut kommer att ingå i teamen.

Nästa fas i tävlingen är att  förbereda för demonstration av lösningarna på plats i städerna under 2023. Teamen kommer att dela på upp till 400 000 Euro för göra detta. Målet är att lösningarna sedan ska kunna bidra till att skapa klimatneutrala och hållbara städer runt om i världen.

– Vi är glada över att gå vidare till nästa steg av utmaningen och fortsätta att visa vårt engagemang för att ta itu med vår dubbla utmaning –  bostadskrisen och klimatkrisen. Vi ser fram emot att arbeta med finalisterna för att utveckla innovativa lösningar för bostäder av god kvalitet samtidigt som vi når nollutsläpp i byggprocessen så snart som möjligt, säger Tom Renhard, kommunalråd i Bristol.

De fyra teamen i Climate Smart Cities Challenge kommer att arbeta med städer, investerare och andra partners för att konkret demonstrera nya vägar och möjligheter för att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som de bidrar till återställning av natur, social rättvisa, hälsa, säkerhet, sysselsättning och andra samhällsnyttor.

Viable Cities arbetar för klimatomställningen i svenska städer, men programmets internationella engagemang växer.

– Klimatförändringarna ser inga landsgränser, vi behöver både sprida våra erfarenheter och lära av andra i en allt högre takt för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. I Climate Smart Cities Challenge testas nya arbetssätt på en helt ny nivå och vi kommer att ha stor nytta av erfarenheterna från satsningen i utvecklingen av Viable Cities, säger Olle Armstrand Dierks, Viable Cities.

Pressrelease 2022-01-20

Finalister:

Bogotá, Colombia

Utmaning: Utveckla klimatsmarta godstransporter med drastiskt minskade utsläpp och luftföroreningar. 

 • ZaiNar, USA

 • Beemetrix, Frankrike

 • Scipopulis Desenvolvimento e Análise de Dados, Brasilien

 • ClearRoad, USA

 • Wiiglo, Brasilien

 • Greater Than / FIA Smart Driving Challenge, Sverige

 • RUNWITHIT Synthetics, Kanada

 • SingulaCity, Storbritannien

 • DecisionBrain, Frankrike

Makindye Ssabagabo, Uganda

Utmaning: Utveckla klimatneutrala, energieffektiva och prisvärda bostäder 

 • Eco Brixs, Storbrittanien

 • Endelevo, Brasilien

 • KasanaShare, Uganda

 • Urban Planning Constellation, USA

 • Marula Proteen, Uganda

 • Impact Building Solutions, Uganda

 • Stockholm Water Technology, Sverige

 • Impulser, Sverige

 • Sustainability Concepts, Sverige

 • CLC Global-USA, USA

 • Reall, Storbritannien

 • Smart Havens Africa, Uganda

Bristol, Storbritannien

Utmaning: Utveckla en ny modell för billiga, klimatneutrala bostäder.

 • Greencore Construction, Storbritannien

 • Bioregional Hill, Storbritannien

 • We Can Make, Storbritannien

 • Igloo Regeneration, Storbritannien

 • Edaroth Limited, Storbritannien

 • Changebuilding, Storbritannien

 • Parametric Solutions, Sverige

 • Brighter Places, Storbritannien

 • Nodono Technology, Sverige

 • Microgrid Foundry, Storbritannien

 • Ilke Homes, Storbritannien

 • Innerspace Homes Group, Storbritannien

 • Bristol Community Land Trust, Storbritannien

 • Ecoclime Group, Sverige

 • PyTerra, Storbritannien

Curitiba, Brasilien

Utmaning: Utveckla nya lösningar för att skapa klimatneutrala kvarter/stadsdelar.

 • Green Bricks, Chile

 • Ambiente Livre, Brasilien

 • Smart Green Station, Sverige

 • Allihop, Sverige

 • Agentes do Meio Ambiente, Brasilien

 • Vacuum Gravity Energy, Ukraina

 • Nudgd, Sverige

 • Marula Proteen, Holland

 • SunEmison Solar Energy, Indien

Alla partner:

Viable Cities, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Teknikföretagen, Vinnova, Energimyndigheten, Office of the Mayor of Bogotá, Secretaries of Mobility and Environment, Bristol City Council & Bristol Housing Festival, IPPUC – Urban Planning and research Institute of Curitiba & Curitiba City Hall, Makindye Ssabagabo Municipal Council, ABB, Business Sweden, Ignite Sweden, Mission Innovation, Nesta Challenges, NIR, Scania, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU), Svensk Exportkredit (SEK), Smart City Sweden, Tillväxtverket, Svenska Institutet, och Svenska sekretariatet för Expo 2020 Dubai.

Läs mer om Climate Smart Cities Challenge climatesmart.citieschallenge.org

Anmälan till event 20 januari vbct.es/20jan