Viable Cities Logo

31 miljoner till utveckling av stadsträdgårdar, urban kollektivtrafik och cirkulära flöden

Svenska forskare och organisationer får 30,9 miljoner kronor i stöd till åtta projekt inom hållbar stadsutveckling, via det europeiska forskningsprogrammet ENUTC.

Projekten som får stöd berör bland annat utbyggnad av stadsträdgårdar, motståndskraftig och inkluderande urban kollektivtrafikstruktur och cirkulära flöden i tvärsnittet mellan energi, mat och vatten. Konsortierna är sammansatta av forskare från svenska och europeiska universitet och institut, företag, kommuner och civilsamhälle.

Av de 16 projekt som får stöd inom det europeiska samverkansprogrammet ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC), har åtta svenskt deltagande.

– Det är jätteroligt att se att hälften av projekten som beviljas stöd inom ENUTC har svenskt deltagande. Det ger en signal om att svensk innovation är eftertraktad internationellt, säger Emina Pasic, programansvarig på Energimyndigheten.

Syftet med programmet är att utforska hur urban omställningskapacitet kan bidra till hållbar stadsutveckling. Med urban omställningskapacitet avses exempelvis processen att bygga kapacitet i form av nya färdigheter, insikter, verktyg, organisatoriska och personliga förmågor, arbetsmetoder och processer.

Projektens svenska deltagande finansieras med 30,9 miljoner kronor i stöd av Viable Cities, Energimyndigheten, Formas och vårt syskonprogram RE:Source, inom ENUTC.

ENUTC SE projekt som tillhör Viable Cities projektportfölj

  • StiCoNECT: Kollektiva nätverk för vardaglig social resiliens och ekologisk omställning

  • EmbedterLabs: Bättre inbäddade testbäddar: Synergistisk planering för hållbar stadsomställning

  • CARIN-PT:Kapacitet för motståndskraftig och inkluderande urban kollektivtrafikinfrastruktur och byggd miljö

  • U-GARDEN: Främja kapacitetsuppbyggnad och kunskap för utbyggnad av stadsträdgårdar i europeiska städer

ENUTC SE projekt som tillhör Re:Source projektportfölj

  • TANGO-W: Omställningskapacitet för energi, mat och vatten

  • CREATE: Inbädda avancerade urbana materialbeståndsmetoder i förvaltningsprocesser för att möjliggöra cirkulär ekonomi och städernas motståndskraft

ENUTC SE projekt som tillhör ENUTC övriga nationella projektportfölj:

  • ILIT: Social infrastruktur som gör skillnad: Folkbibliotekens transformativa kapacitet i ett åtstramat stadsliv

  • CO-HOPE Bogemenskaper i pandemitider: en internationell, inter- och transdisciplinär utvärdering. Innovativa tillvägagångssätt och policyrekommendationer baserade på mänskliga rättigheter och kapacitetsbyggande insatser

I början av april genomfördes det första gemensamma ENUTC-projektträffen där alla 16 projekten fick presenteras och lär känna varandra.

 Läs mer om projekten här: jpi-urbaneurope.eu/projects/